Кабинет на министер без ресор Аднан Ќахил

  • Есин Зекир– шеф на кабинет 
  • Џенк Ајваз – посебен советник
  • Алиибраим Телак – советник за односи со јавност 
  • Катерина Димовска Луканоска – државен советник за економски политики
  • Дебора Лакордова– советник
  • Верда Фазлиова – помлад соработник