Кабинет на министер без ресор Елвин Хасан

  • Катерина Димовска Луканоска – државен советник за економски политики
  • Дебора Лакордова– советник
  • Верда Фазлиова – помлад соработник