Кабинет на министер без ресор Зорица Апостолска

  • Катерина Стојановска – Шеф на кабинет
  • Радица Бобинска – Раководител на одделение
  • Стојанче Манев -  Посебен советник
  • Ана Ѓоргиева  - Соработник
  • Иван Андревски - Советник