Кабинет на министер без ресор Бардул Даути

 • Рамазан ШаќириШеф на кабинет
  • тел. (02)3118 022 лок. 328
 • Африм Тхачи – Посебен советник
 • Беким Фазлиу – Советник
 • Емрије Муртезани-  Советник
  • e-mail: emrije.murtezani@gs.gov.mk тел. (02)3118 022 лок. 328
 • Садије Илјази - Советник
  • e-mail: sadije.iljazi@gs.gov.mk (02)3118 022 лок. 328
 • Медине Чоти – Советник за односи со јавност